Više slika

Naš tekst objavljen 20.02.2023. dobio je veliko interesovanje. Imamo molbu sa Vaše strane da još više slika objavimo. Ovu Vašu želju sada u ovom članku ispunjujem. U nadi sa daljom suradnjom. Lijepi Pozdrav. Atila Rac
×