Proizvodnja i prodaja sistema za provjetravanje

Da bi zaštitili semenje tokom dužeg skladištenja neophodno je provjetravanje. Cilj ugrađivanja sistema za provjetravanje je da se smanji temperatura unutart skladištenog semenja. Sistemi za provjetravanje se ugrađuju u metalne silose po cijelom ili djelimičnom prječniku.. Prednost ovog načina upuhavanja zraka prema kružnom obliku izrade sistema za upuhavanje je da se raspodjela zraka je ravnomjernija i ujednačen je protok zraka.

Sistema za provjetravanje iz našeg kataloga