Proizvodnja i prodaja ljestvi i podesta

Nezaobilazni sustavi silos sistema također, prečistača i sušara. Penjalice i ljestve su montirani stepenicama i leđobranima po propisu zaštite na radu i sa pocinčanom površinskom zaštitom. Podesti se montiraju sa ogradom i rešetkastom podlogom sa pocinčanom površinskom zaštitom.

kataloga ljestvi i podesta