Proizvodnja i prodaja kofičastih elevatora

U sistemima za transport semenja za vertikalni transport najčešće se ugrađuju kofičasti elevatori. Kofičasti elevatori se se proizvode sa kapacitetom od 15 do 250 t/h. Gumena traka unutar elevatora je višeslojna i otporna na ulje. Elevatori se se izrađuju od pocinčanog metala.

Svaki elevator koji je prodata ima navedene specijalne tehničke podatke i uslove namene navedene u ugovoru sa Kupcem.

Kofičasti elevatori iz našeg kataloga