Proizvodnja cijev koljena

Cijev segment koji se ugrađuje u gravitacioni sistem transporta semenja se zove cijev koljeno. Cijevi koljeno ublažuje brzinu semenja pri mjenjanju pravca gravitacionog transporta.

Cijev koljeno iz našeg kataloga