GLAVNI SISTEMI

Prečistači

Prečistači HMT-Koonstruisani sa tri rešetkasta polja, dva prebirača koji se mogu koristiti za grubo prečišćavanje, krajnje prečišćavanje i za prečistavanje semena za setvu. Jedna kompaktna mašina, napravljena od stabilne čelične konstrukcije i od najboljeg osnovnog materijala, održavanje ne zahteva puno,površinska zaštita:farbana u više slojeva. U rešetkastom polju mogu da se nađu rešetkaste pločice. Čišćenje rešetki je obezbeđen sa gumenim kuglicama velike otpornosti na habanje. Mašina spojena sa ciklonom za obaranje prašine koja na izlazu ima vazdušnu zaustavu.

U aspiratere tipa HMT-S pripadaju sledeći proizvodi:

tablazat-1

Gabaritne mere aspiratera:

tablazat-2

Kapaciteti el.motora:

tablazat-3

×