Prošla godina nije bila dobra za kukuruz, a iako se dugo nakon sjetve izgledi su bili za dobar urod, i da će ovaj će usjev biti pobjednik prošle godine, zbog ekstremnih vremenskih nepogoda i raznih štetnika konačno se moglo ubrati samo znatno slabiji urod u prosjeka od prethodnih godina. Ove godine se, međutim, čini da je situacija puno povoljnija, uzgajivači kukuruza uspjeli su završiti sjetvu po planu a kukuruz  se  u narednom periodu lijepo razvijala. Međutim, nedostatak padavina i suša  i dalje mogu predstavljati problem. No, ako i u sljedećem razdoblju i na vrijeme bude stizalo dovoljno kiše, onda bi ove godine u Mađarskoj mogla biti čak i rekordni urod kukuruza – rekli su za našem suradniku poljoprivrednici s kojima je naš kolega razgovarao.

2021. godine, unatoč dobrim izgledima po procjenama mađarskih uzgajivača kukuruza, vrijemenske prilike su konačno pomrsili konce. Iako su prošle godine uspjeli završiti sjetvu kukuruza unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama na vrijeme, i mogli su imati razloga da bi ovaj usjev mogao biti sa najprofitabilniji prošle godine nije se tako desilo. Tijekom ljeta su vrućine, štetnici i nedostatak padavina uzrokovali sve ozbiljnije probleme na njivama, dok se konačno nije pokazalo da će uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta doći do značajnih gubitaka u urodu kukuruza. Od milijun hektara kukuruza na kraju je požnjeveno oko 6 milijuna tona, što je oko 26% manje od prosjeka prethodnih godina, kako je ranije izvijestio ekspert našeg suradnika.

Ove godine sjetva kukuruza u našoj državi je uglavnom protekla bez problema, a općenito je i vrijeme koje je uslijedilo bilo pogodno za klijanje i razvoj biljaka, rekli su stručnjaci s kojima smo razgovarali. U većini županija stabljike se razvijaju po planu i lijepo, iako nedostatak padavina i suša mogu predstavljati p ozbiljan problem kako se približavamo ljeti. Svi su se složili da bi uz odgovarajuću količinu i kvalitetu padavina ove godine mogla biti čak i rekordna godina za kukuruz, no ako ostane sušno vrijeme bez kiše, strah će se ponoviti od prošle godine.

Đerđ Benko, voditelj ogranka za biljnu proizvodnju Poljoprivredne zadruge Rakóci u županiji Bekes, rekao je na pitanje našeg suradnika da je u proljeće ove godine kukuruz za stočnu ishranu posijana na 400 hektara, a kukuruz za kokice na 100 hektara. Vrijeme je bilo lijepo i sjetva je dobro prošla, rekao je voditelj, dodajući da je u početku pogodno vrijeme i da kukuruz lijepo proklija, ali da bi sad već trebala padati veća količina kiše. Voditelj sektora za biljnu proizvodnju govorio je i o tome da su biljke trenutno u osmolisnom stanju i pokazuju jednoličnu lijepu sliku. No, pravo je pitanje koliko će vode biti opskrbljeno vodom tijekom rasta metlica, jer ako ne bude dovoljno vode, urod će biti puno lošiji nego lani – istaknuo je Đerđ Benko, koji kaže da se sada ništa ne može predvidjeti za količinu uroda, bilo kakve procjene u ovom momentu su prerane. Stručnjak  je rekao da je sa strane zaštite bilja zasad je sve u redu s kukuruzom, tretiran je herbicidom, osim toga drugi zahvati do ovog trenutka nisu bili potrebni. Na pitanje  kako je pad cijena inputa utjecao na njih, Đerđ Benko je rekao da su ove godine mogli sve nabaviti na vrijeme i tretirati sve kulture po programu kako su želeli. Voditelj ogranka za biljnu proizvodnju Poljoprivredne zadruge Rakoci dodao je da je ove godine izdata ista količina gnojiva kao i svake godine do sada, a uvjereni su da cijene žitarica neće biti u padu kada bude trebalo prodati na tržištu. Poskupljenje gnojiva i ostalih inputa ove godine nije bio problem, ali sve je veća neizvjesnost jer se ne može znati što će biti sljedeće godine. Što se tiče izgleda, stručnjak nije želio nagađati jer, kako je rekao, još se  može svašta desiti sa urodom: mogli bi se zabilježiti ogroman prinos, ili  čak se može desiti da će se kukruz prodavati sa ogromnim minusom na kraju . Sve ovisi samo o tome hoće li na poljima biti dovoljno padavina. Ono što se može reći kao razlog za zabrinutost je to što tla nisu dovoljno snabdevena vlagom i mogu navodnjavati samo malu površinu u poljoprivrednoj zadruzi Rakoci, dodao je Đerđ Benko.

Enjingi Agrar d.d. je 2021. godine posijao stočni i silažni kukuruz na 2.465 hektara, kako je za našem suradniku rekao Jožef Siladi, voditelj sektora za biljnu proizvodnju tvrtke u Fejer Županiji. Što se tiče sjetve, suradnik je dodao da su ove godine mogli kasno krenuti s radovima jer su tla bila hladna, a bila je i jednotjedna zastoj zbog kiše, ali su sjetvu kukuruza uspjeli završiti 2. svibnja. Što se tiče stanja parcela, može se reći da su posljednjih dana bile su tri i više velike kiše na poljanama, biljke počinju sustizati zaostatak u razvijanju, ali ne smije se zanemariti da u tlu nema dovoljno vlage. – podsjetio je Jožef Siladi. Što se tiče zaštite bilja, voditeljica sektora glavne biljne proizvodnje objasnila je da je do sada obavljena prva runda suzbijanja protiv korova, ali će i dalje biti naknadnih tretmana, no sveukupno se može reći da je godina bila povoljna za kukuruz. od patogenih štetnika. Što se tiče poskupljenja sirovina, voditelj sektora je priznao da su poskupjelo gnojivo, pesticidi i gorivo, ali to nije izazvalo ozbiljnije probleme  na proizvodnju. Što se tiče očekivanog prinosa, Jožef Siladi je također naglasio što će se dogoditi do žetvie ovisi puno od kiša u narednom periodu. Stanje žitarica je dobro, i a ako bude dovoljno padavina, ove godine može biti čak rekordna berba.

Na sličan način vidi situaciju  i šef sektora za biljnu proizvodnju Baki Agrocentum d.o.o. Zoltan Nemet je na upit našeg suradnika rekao da je ove godine stočni kukuruz posijan na 250 hektara, polovica krajem ožujka, a druga polovica početkom travnja. Stručnjak je rekao da je odlučeno da se biljka ne rodi sjeme u isto vrijeme u slučaju da stvari pođu u neočekivani pravac, cijeli urod neće propasti. Zasad je ipak se sve odvija po planu, biljke su u stanju 7-9 listova. Sa stajališta zaštite bilja, tvrtka Zala već je sprovela temeljni tretman suzbijanja korova na poljima, koji se pokazao uspješnim zbog padavina. Kao rezultat toga, postoje čista, razvijena dobro  razvijene parcele koja su kultivisana krajem svibnja. Zoltan Nemeth je rekao da su u sljedećem razdoblju planirana još 3 tretmana za zaštitu bilja: folijarno gnojivo, tretiranje s visokim sadržajem fosfora i cinka početkom lipnja, insekticidno tretiranje druge generacije kukuruznog moljca krajem lipnja i tretiranje fungicidom. tijekom cvatnje. Što se tiče cijena inputa, voditelj sektora za biljne proizvodnju rekao je da ih ove godine ovaj problem nije pogodila, jer su kupili sve inpute za sve usjeve koje su posijali još prošle godine. Što se tiče očekivanih izgleda, Zoltan Nemeth je rekao da bi bilo prerano bilo što predvidjeti po tom planu, ali ako u sljedećem razdoblju bude dovoljno padavina, moći će dobiti  prosjek od 10-11 tona po hektaru koja je bila karakteristična u zadnja tri godine.

Pesimističniju sliku situacije dao je glavni agronom okruga Belvardi d.d. Andraš Sič rekao je kako je ove godine stočni kukuruz posijan na 2800 hektara,  iako je u vrijeme sjetve sve bilo u redu, njive sada izgledaju jako loše. Biljke su trenutno u stanju 4-6 listova, ali kako je u nedavno palo ukupno 4-5 mm kiše, jako su dehidrirane i morale su se suočiti ozbiljnijom zarazom bjeliloze na poljima. Specijalist je dodao da kukci nisu nanijeli veliku štetu, samo su otežali stvari. Andraš Sič rekao je da skok cijena ulaznih materijala nije utjecao na njih, mogli su nabaviti sve i iste tvari su tretiranjem na biljke utrošene  kako je planirano. Na kraju sezone nije bilo ni fosforne ni kalijeve soli, ali je sve ostalo dobro sprovedeno, dodao je glavni agronom. Andraš Sič nije želio nagađati o očekivanim prinosima, rekavši da nema nikog tko bi nam mogao reći u ovom momentu što će biti ovdje nakon nekoliko tjedana ili mjeseca. Međutim, također je naglasio da će zemljištima biti prijeko potrebne padavine, inače će se ponoviti prošlogodišnji fijasko.

Zaključno, može se reći sjetva i razvoj kukuruza u zemlji ove je godine protekao uglavnom bez problema, a osim Baranjske županije, nedostatak padavina za sada nije bio problem. Međutim, to se može brzo promijeniti ako vrijeme ostane suho i stigne ljetna vrućina, lako može uništiti biljke svuda u zemlji. Poljoprivrednici sada vide da bi ove godine mogla biti čak i rekordan prinos kukuruza, no sve ovisi o tome hoće li biti dovoljno padavina u narednem periodu.

HETECH

További hírek

×