GLAVNI SISTEMI

Komandni softver

U sopstvenoj prozvodnji imamo sušare koji imaju potpuno automatizovanu komandu sa sopstvenim softverom raspolaže koji naši stručnjaci razvijaju:

 • Osposobljen za najviša tehnološka očekivanja
 • Ekonomičan rad.
 • Raspolaže sa višestepenskim osiguranjem.
 • Zahvaljujući konstatnom razvoju omogućeno je da odgovara specijalnim uvjetima.

Komanda kao i rasprostranjeni kompleksni sistemi sastoji se od dva dijela:

 1. Računar za industrijsku upotrebu
 2. Upravljačko komandni blok (obrada podataka pomoću računara)

Za upravljanje PLC – a ugrađujemo elemente Omron CPH-1 ili Schneider TM258 CPU seriju.

Ovi upravljački elementi su u kapacitetu i pouzdanosti – i što je još važan segment kvalitet u odnosu na cijenu. Ovi upravljački elementi su pokazali dobre efekte u našim upravljačkim sistemima kai na drugim profesionalnim industrijskim oblastima.

Potpunu konfiguraciju uvijek prilagodimo specijalnim potrebama Kupaca . Nama je olakšan zadatak zato što sopstveni tim programera razvija softver prethodno naglašenim uslovima

Glavni zadaci PLC – a:

 • Kontrola toplota pomoću hardvera
 • Kontrola ulaznog i izlaznog hardvera
 • Merenje temperature, vlažnosti, i protok zraka

Zadatak HMI sistema:

 • Komandni dio za operatera : izabrati funkciju, start – stop funkcija, odabir vrste procesa
 • Ponuda gotove PID regulacije, indikator greške, grafička toplotna mapa u boji na cijeloj površini sušare, itd.

HMI sistemi su na bazi Windows programa, u industrijskim primenjeni računarima se mogu adaptirati.

Zahvaljajući stalnom razvoju, upravljanje ovih računara je veoma lako savladati. Veoma je bezbedna kontrola procesa pomoću istovremenog merenja vlažnosti na ulazu u sušaru i na izlazu. I tako je omogućena automatska kontrola cijelog procesa.

×