Energetske karakteristike suvremenih sušara za zrno:

Proizvod/kgvíz Temperatura sušenja oC Upotreba toplotne energije x MJ
Žitarice 60-70 5-6
Kukuruz 110 3,8-4,2
Kukuruz 80 5-6
Suncokret 60 6-7
Repica 60 6-7

x Napomena: Podaci su samo su informativne svrhe zbog iznimno varijabilnih ulaznih parametara (obilježja okoliša, karakteristike sušnog medija, karakteristike usjeva, konstrukcijske i pogonske karakteristike strojeva).

Karakteristike poljoprivredne proizvodnje x (Mađarska)

Usjev Površina
Milion ha
Prosjek prinosa
t/ha
Usjev
Milion t
Žetva
nedv %
Skladištena
vlaga %
Žitarica 1,3-1,4 5 7,0 12-15 12-13
Kukuruz 1,1-1,2 6 7,2 16-23 12,5-13,5
Suncokret 0,5-0,6 3 1,8 9-12 8-9
Repica 0,25-0,3 3 0,9 10-12 8-9

x Napomena: U osnovnim podacima korištenim za proračune postoje značajne varijacije od područja do područja po berbi. Ubran mokri usjev G1

Toplinska energija sušenja

Proračun odvodnje:

W= G1 x (w1 – w2) / (100 – w2)

Potrošnja energije (1t sirova roba)

Usjev Sušenje Vlaga
%
Otpuštanje
kg
vl.Topl.En.
MJ/kgvoda
Topl. Energija
MJ/t
Plinx
m3/t
Žitarica retko 13 0 0 0 0
Kukuruz da 23-13 115 4 460 14,4
Kukuruz da 18-13 58 5 290 9,1
Suncokret da 12-8 48 6 288 9,0
Suncokret delomice 10-8 24 8 192 6,0
Repica da 12-8 48 6 288 9,1
Repica delomice 10-8 24 8 192 6,0

x Napomena Plin 32 MJ/ m3

Električna potrošnja silosnih postrojenja (transport žitarica, čićenje, sušenje)

Usjev Prosečna potr.
t/h
Električna energija
kW
Električna energija
kWh/t
Žitarica 25 25 1
Kukuruzx 10 40 4
Suncokret 10 30 3
Repica 10 30 3

x Napomena: Prosečno  6-7 % isparivanje vode

Utjecaj energetskih karakteristika poljoprivredne proizvodnje, sušenje usjeva.

Usjev Površina
Milijun ha
Pros.prinos
t/ha
Usjev
Milijun t
Toplinska en.
TJ
Električ en.
MWh
Električ en.
TJ
Žitarica 1,3-1,4 5 7,0 7,000 22,7
Kukuruz 1,1-1,2 6 7,2 3220 28,800 93,6
Suncokret 0,5-0,6 3 1,8 518,4 5,400 17,5
Repica 0,25-0,3 3 0,9 259,2 2,700 8,8
Ukupno 3997,6 43,900 142,6

Napomena:

Među aktualnim karakteristikama sušara treba istaknuti da su one izrazito heterogene u pogledu raspona strojeva, radnih učinaka i iskorištenosti stroja. U mnogima slučajevima zavisi od godine proizvodnje i teritorijalnim raspodjelama, suncokret se, na primjer, mora sušiti, a repica jedva da se mora sušiti. Osim toga, kukuruzu se tijekom žetve javljaju vrijednosti sadržaja vlage u velikom rasponu. (vidi tablicu) U slučaju kombiniranog rada sušare i prečistača, učinkovitost značajno se razlikuje od rada strojeva prema nominalnim karakteristikama kapacitetima strojeva zbog ograničenog rada sušare. U modernim tehnologijama sušenja se vidi da oprema sa recirkulacijom toplote i tehnologije sa vertikalnim stupovima daje veliku sigurnost za radnika koji radi sa sušarom. Kontrola ulazne i izlazne vlage sa specijalnim rotirajućim dozatorom na izlazu iz sušare daju homogenu robu.

HETECH

További hírek

×