Ukratko, predviđa se daljnje smanjenje ponude na međunarodnom tržištu,  ako pogledamo očekivanu razinu globalne zalihe, koja će biti 275 milijuna tona prema studenom USDA izvješću, 35% u odnosu na 775 milijuna tona ne izgleda da uopće bude rizična niska razina. Za razliku od kukuruza, domaće cijene pšenice više su usklađene s europskom situacijom. Najveći uvoznik Italija s većom ili manjom aktivnošću otkupljuje mađarsku pšenicu, a povratak domaćih mlinova na tržište očekuje se početkom sljedeće godine. Premija za kvalitetne robu i dalje je značajna u usporedbi s kvalitetom hrane, a kupci obično određuju svoje otkupne cijene.