Komplet projekt

Realizacija silos postrojenja

Za realizaciju jednog silos postrojenja potrebna je ozbiljan rad oboje strane učesnika. Na početku je potrebno da se svaki detalj precizno projektira. U sledećih nekoliko točaka kako dolazimo od projektiranja do realizacije jednog projekta:

Ivičnik – I, II, III

Dijagrami toka procesa i izgleda

 • 1. Lični sastanak

  U okviru jednog sastanka upoznajemo budućeg partnera. Tokom sastanka preko razgovora upoznajemo njegove namjere i zahtjeve.

 • 2. Ponuda

  Na osnovu na razgovora pripremimo ponudu koju sadrži opis tehnologije i tehnički crtež i cijene.

 • 3. Sklapanje ugovora

  Po potrebi se održavaju sastanci nakon kojih se dođe do krejnjeg izgleda i tehničkih detalja. Ako se svaki detalj dođe na svoje mjesto dolazimo do sklapanja ugovora.

 • 4. Projektovanje i proizvodnja

  Nakon sklapanja ugovora dolazi se do izrade detaljnih tehničkih crteža u 3D konfiguraciji i dolazi do krajnjih tehničkih parametara. na osnovu ovog dolazimo do proizvodnje strojeva.

 • 5. Montaža

  Paralelno sa time – pri rukovođenju Naručioca i Prodavca – startuje nabavka svih potrebnih dozvola i projektovanje izvršnih crteža . Ako je potrebno i nadležne vlasti se uključuju u program realizacije. Kad dođu građevinski radovi do 80% spremnosti tada isporučimo naše strojeve i počinjemo montažu opreme. Na kraju montaže se vrše prob prvo bez materije zatim sa materijom. Naravno sve probe se vrše u skladnosti sa odgovarajućim zakonskim propisima.

 • 6. Primopredaja

  Nakon što ugrađena tehnologija radi u sagalasnosti Naručioca i radnicima je izvršena obuka radnika na licu mjesta dolazimo do krajnje primopredaje.